Podstawy prawne


Dodaj nową pozycję     Pokaż tylko tematy    

23 Wrzesień 2009
Ali/Winter:
- Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1978 r.
- Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1991 r.
- Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r.
- art. 23 k.c.
- art. 189 k.p.c.
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r (pomocne przy wymianie dyplomów)

W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1978 r. Sąd Najwyższy stwierdził.: „W wypadku wyjątkowym sąd może sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia płci także przed dokonaniem korekcyjnego zabiegu operacyjnego zewnętrznych narządów płciowych, jeżeli cechy nowo kształtujących się płci są przeważające i stan ten jest nieodwracalny”.

W postanowieniu z dnia 22 marca 1991 r. Sąd Najwyższy orzekł, że:
„Poczucie przynależności do danej płci może być uznane za dobro osobiste (art. 23 k.c.) i jako takie podlega ochronie również w drodze powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c.".

Zgodnie z art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Transseksualista ma niewątpliwy interes prawny by usunąć stan sprzeczności między stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z wpisu w aktach stanu cywilnego, może więc wytoczyć powództwo, o którym mowa w art. 189 k.p.c.

W postanowieniu z dnia 22 marca 1991 r. Sąd Najwyższy orzekł również , że: „Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu można dokonać wpisu dodatkowego do aktu urodzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” (Ustawa z dnia 29 września 1986 r.).

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi:
- art. 21 ust. 1: „Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej”.
- art. 21 ust. 2: „Podstawę do wpisania wzmianki, o której mowa w ust. 1, stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu”.
- art. 31: „Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania".

W uchwale z 22 września 1995 r. Sąd Najwyższy ponownie opowiedział się za dopuszczalnością dochodzenia w procesie ustalenia płci transseksualisty w drodze powództwa na podstawie art. 189 k.p.c. Wskazał przy tym, że pozwanymi w sprawie powinni być rodzice powoda, a w razie ich braku – kurator.

Szerzej na ten temat:
Jarosław Warylewski, „Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w świetle prawa karnego", Gazeta Sądowa, lipiec-sierpień 2000 (nr 73-74), s. 56-60.
http://trans(...)ci_w.htm

    Wyswietl więcej | Przejdź do tego tematu na forum | Komentarze 0 | Autor: 

 

Załącznikiwww.transseksualizm.pl 2016 (C)
Informacje zamieszczone na tej stronie zbierane były przez wiele lat od osób transseksualnych. Prawa autorskie do zdjęć opatrzonych logo strony i do WSZYSTKICH tekstów posiadają administratorzy portalu. Administracja (właściciele) zgadza się na wykorzystanie tych informacji tylko w pracach i artykułach naukowych i tylko na zasadach cytatu (niewielkie fragmenty z podaniem źródła). Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek kopiowanie i publikowanie zawartych na portalu zdjęć. W momencie zamieszczania naszej strony w Internecie (17 kwietnia 2001r) nie istniał żaden portal, który zawierałby podobne informacje. Kopiowanie naszych danych lub sposobu ich opracowania bez pisemnej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech (Art. 115 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group